Kancelaria

Radcy prawnego

MARIUSZ KOWALSKI

kom. 604-074-165

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusza Kowalskiego oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach świadczonych usług Kancelaria podejmuje się reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, uczestniczy w spotkaniach i negocjacjach, zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, a także udziela indywidualnych porad prawnych.

Zakres usług Kancelarii jest obszerny – zajmujemy się doradztwem i reprezentacją naszych Klientów w sprawach z zakresu, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i handlowego, prawa administracyjnego oraz prawa karnego.

Zespół Kancelarii uzupełniają młodzi prawnicy, dobrani ze względu na niezbędną wiedzę i umiejętności. Ponadto Kancelaria współpracuje z doświadczonymi adwokatami, doradcami podatkowymi, notariuszami oraz specjalistami z zakresu księgowości.

Siedziba Kancelarii mieści się w Płocku jednakże działamy na terenie całego kraju.

Obszar działalności Kancelarii

prawo pracy

Prawo pracy

Prawo handlowe

Zastępstwo prawne

Odszkodowania / Ubezpieczenia

i

Prawo umów

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

prawo spadkowe

Prawo spadkowe

prawo karne

Prawo karne
i karnoskarbowe

Zasady współpracy

Zasadniczo współpraca między Kancelarią, a Klientem może opierać się na umowie o stałą obsługę prawną lub na umowie zlecenia, która zawierana jest na potrzeby poszczególnej sprawy. Zasady wynagradzania uzależnione są od charakteru świadczonej pomocy prawnej, w tym stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy.

Do wynagrodzenia Kancelarii doliczana jest  stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłaty sądowe, skarbowe, kancelaryjne ponoszone są przez Klienta.

Wyróżniamy 3 sposoby rozliczeń:

Opłata jednorazowa
Preferowana forma współpracy przy jednorazowej pomocy prawnej, w szczególności przy poradach i opiniach prawnych, sprawach sądowych przed poszczególnymi instancjami, redagowaniu jednorazowych pism i umów o stopniu mniej skomplikowanym.
Stawka godzinowa
Preferowana forma współpracy przy poważniejszych i rozleglejszych przedsięwzięciach, pozwala na racjonalny i optymalny rozkład pracy do kosztów obsługi prawnej.
Ryczałt stały
Preferowana forma współpracy przy stałej obsłudze prawnej. Pozwala na zapewnienie stałego kontaktu z prawnikiem, bieżącej obsługi prawnej i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Stawka określana stosownie do przewidywanego nakładu pracy, dziedziny prawa oraz zakresu pomocy prawnej.

Potrzebujesz wzoru umowy lub pisma
Pobierz je za darmo z naszej strony

Kancelaria Radcy Prawnego 

Mariusz Kowalski

ul. Synagogalna 4 lok. 8

09-400 Płock

Czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 9.00 do 17.00

604-074-165
kowalski@kancelariakw.pl